Mysteerien maailma
Näytetään tekstit, joissa on tunniste Salaseurat. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste Salaseurat. Näytä kaikki tekstit
          

2.2.2020Georgia Guidestones

Georgia Guidestones on vuonna 1980 paljastettu, tuntemattomien tekijöiden ja rahoittajien pystyttämä iso graniittimonumentti Yhdysvalloissa Georgian osavaltion Elbertin piirikunnassa. Monumenttiin on kirjoitettu opastava viesti kahdeksalla nykykielellä. Lyhyempi viesti on kirjoitettu rakennelman yläosaan neljällä muinaisella kielellä. Nämä kielet ovat babylonia, klassinen kreikka, sanskriitti ja egyptiläiset hieroglyfit.

Rakennelmaa on joskus kutsuttu Amerikan Stonehengeksi. Se on 5,87 metriä korkea ja rakennettu kuudesta graniitinkappaleesta, jotka painavat yhteensä yli 110 tonnia. Pylväsmäinen osa seisoo keskellä, neljä tekstiä sisältävää pystylaattaa ovat sen ympärillä ja ylin kivilaatta lepää vaakasuorassa asennossa näiden viiden kivilaatan päällä. Pystylaatat on järjestetty astronomisesti. Maassa jonkin matkan päässä rakennelmasta länteen on erillinen kivilaatta, jossa kerrotaan hieman rakennelman historiasta ja tarkoituksesta.

Kymmenen ”käskyä” kivissä on kaiverrettu antamaan ohjeistus yhteiskunnan jälleenrakentamiseksi ydintuhon tai vastaavan maailmanlopun tapahtuman jälkeen.

Ohjeistus ihmiskunnalle


  • 1. Älkää antako maapallon väkiluvun kasvaa yli 500 miljoonan, ja pitäkää se jatkuvassa tasapainossa luonnon kanssa.
  • 2. Opastakaa lisääntymään viisaasti, vaalien laatua ja moninaisuutta.
  • 3. Yhdistäkää ihmiskunta elävällä uudella kielellä.
  • 4. Olkaa suvaitsevaisia tunteiden, uskomusten, perinteiden jne. suhteen.
  • 5. Suojelkaa ihmisiä ja kansakuntia oikeudenmukaisilla laeilla ja oikeudenmukaisin tuomioistuimin.
  • 6. Sallikaa jokaisen kansan päättää itse omista sisäisistä asioistaan ja ratkaiskaa ulkoiset kiistat kansainvälisessä tuomioistuimessa.
  • 7. Välttäkää pikkumaisia lakeja ja hyödyttömiä virkamiehiä.
  • 8. Etsikää tasapaino yksilöllisten oikeuksien ja yhteisöllisen vastuun välille.
  • 9. Arvostakaa totuutta, kauneutta ja rakkautta; etsikää harmoniaa äärettömyyden kanssa.
  • 10. Älkää olko syöpä maan päällä - jättäkää tilaa luonnolle.


Vuoden 2014 päivitys


Joku on virallisesti päivittänyt sitä kaiverretulla kuutiolla jossa lukee vuosi 2014 ja ’uudet kymmenen käskyä’ englannin/espanjankielisen kivilaatan päälle juuri populaationvähennyksen sisältävän ennustuksen päälle.

Huomio 1. The Age of Reason; Being an Investigation of True and Fabulous Theology on Thomas Painen kirjoittama. Kirja kyseenalaistaa järjestäytyneen uskonnon ja Raamatun, kristinuskon keskeisen kirjan, legitimiteetin. Kirja on julkaistu kolmessa osassa vuosina 1794, 1795 ja 1807.

Huomio 2. R.C. Christian on pseudonyymi Georgian kivipaasien pystyttäjälle. Monet uskovat, että R.C. Christian pyöritti peitetarinaa, ja että hänen nimensä liittää ”lojaalien amerikkalaisten” ryhmän ruusuristiläisiin, mutta Christianin ja hänen anonyymin ryhmänsä todellinen identiteetti on edelleen hämärän peitossa.

Nimimerkki Dahboo777 kirjoittaa:

”R.C. Christian ei maininnut Thomas Painen kirjaa turhaan. Uskon sen olevan tärkeä vihje.

Jokainen kirjan kappale nykyään kirjakaupoissa sisältää kaksi osaa, mutta suurin osa ihmisistä ei tiedä että kirja sisältää kolmannen osan joka on aina jätetty pois. Minulla on kolmas osa itselläni.

The Age of Reasonin kolmas osa on nimeltään ”Origin of Freemasonry” (Vapaamuurariuden alkuperä) joka mielestäni kertoo että kivipaasien ja Thomas Painen välillä oleva linkki ei ole vain sattumaa vaan itseasiassa kertoo siitä että Paine ja muut Amerikan perustajat olivat deistejä eikä kristittyjä.”

Huomio 3. Deisti uskoo että Jumala on olemassa ja loi maailman, mutta että hän ei puutu omaan luomukseensa. Deistit kiistävät kolmiyhteisen Jumalan, Raamatun inspiraation, Kristuksen jumalallisuuden, ihmeet ja minkä tahansa muun yliluonnollisen väliintulon tai pelastumisen.

Vastaus kiviin hakattuun (sisältäen vuoden 2014 osuuden) ennustukseen löytyy ”The Age of Reasonin” kolmannesta osasta?
Lähde:
Wikipedia
Eksopolitiikka.fi
          

9.11.2017Illuminati

Illuminati (latinaa, 'valaistuneet'; suomessa yksittäisestä jäsenestä illuminati) oli Baijerissa jesuiittaoppineen Adam Weishauptin vuonna 1776 perustama salaseura. Sen tavoite oli korostaa järkeä ihmisten ajattelussa sekä vähentää kirkon ja valtion valtaa. Illuminatin perustaminen osui valistuksen ja tieteellisen vallankumouksen aikaan.

Illuminati kiellettiin Baijerissa vuonna 1787, ja salaseuran myöhemmästä toiminnasta ei ole tietoa. Illuminatin vaikutuksesta maailmanhistorian merkittäviin tapahtumiin ja sen olemassaolosta vielä tänäkin päivänä on esitetty salaliittoteorioita. Joidenkin mukaan Illuminatin toiminta jatkui ja siirtyi vain maan alle.

Illuminatin historia


Illuminatien järjestön perusti vuonna 1776 baijerilainen jesuiittaoppinut Adam Weishaupt. Järjestön nimi on latinaa ja tarkoittaa "valaistuneet" (yksikössä illuminatus, "valaistunut"). Weishaupt korosti järkeä yli tunteen. Hänen tarkoituksensa oli järjestönsä kautta tehdä ihmiset vapaiksi ennakkoluuloistaan, tehdä heistä kypsiä ja moraalisia sekä kasvattaa heidät ulos kirkon ja valtion uskonnollisista ja poliittisista rajoituksista. Salaseuraksi perustetun järjestön todelliset päämäärät oli tarkoitus paljastaa jäsenille vasta, kun he saavuttaisivat tietoisuuden ja ymmärryksen ”papillisen” tason.

Saavuttaakseen järjestönsä tavoitteen jäsenten piti tehdä havaintoja, koota tietoa ja toimittaa salaisia raportteja ylimmilleen. Tätä kautta järjestö tavoitteli mahdollisuutta valvoa yleistä mielipidettä, rajoittaa vallanpitäjien valtaa, rajoittaa kumouksellisten ja taantumuksellisten toimintaa sekä valaa pelkoa vihollisiinsa. Järjestön kerrottiin omaksuneen kuuliaisuuden jesuiittojen opeista, kokeet ja seremoniat vapaamuurareilta sekä maanalaiset mysteerit ja pelottomuuden temppeliherroilta.

Illuminatit liittoutuivat aluksi vapaamuurareiden kanssa, ja "valaistuneet vapaamuurarit" toimivat muutaman vuoden ajan useassa Euroopan maassa. Yleinen asenne kääntyi kuitenkin illuminateja vastaan, ja Baijeri julisti 1787 jäsenten värväämisen illuminateihin kuolemalla rangaistavaksi rikokseksi. Seura meni maan alle; Weishaupt tuomitsi sen itsekin ja teki sovinnon katolisen uskon kanssa.

Illuminati nykyään


Illuminatien ja vapaamuurarien lyhyestä yhteistyöstä syntyi taru, jonka mukaan illuminatien mestarit hallitsisivat vapaamuurareita ja muita salaseuroja edelleen ja aikoisivat yhä toteuttaa Weishauptin maailmanhallintasuunnitelman. Tämän suunnitelman tavoitteena olisi kapitalismin ja autoritarismin hallitsema Uusi maailmanjärjestys. Jotkut uskovat illuminatien siksi manipuloivan valuuttoja, maailman osakemarkkinoita ja vaaleja sekä järjestävän salamurhia. Yhdysvaltain dollarissa olevan pyramidin ja silmän on väitetty olevan illuminaattien symboli. Jotkut uskovat illuminatien olevan avaruusolentoja. Illuminatien myöhemmästä toiminnasta ei kuitenkaan ole mitään viitteitä.

Lähteet:
Illuminati - Wikipedia
          

4.7.2017Temple of rosy cross

RuusuristiläisyysRuusuristiläisyys on mystiikkaan perustuva liike, jonka väitetään saaneen alkunsa Christian Rosenkreutzin 1420-luvulla kokoamasta veljeskunnasta. Yleisesti tunnetuksi järjestö tuli Euroopassa 1600-luvulla, ja se oli uuden ajan alun tärkeimpiä okkultistisia virtauksia. 1700-luvulla, rationalismin aikana, ruusuristiläisyyden suosio hiipui. 1800-luvulta alkaen ruusuristiläisiksi itseään sanoneita järjestöjä alkoi syntyä Yhdysvalloissa ja Euroopassa osana okkultismin suosion kasvua.

Käsite ruusuristiläisyys periytyy nykytutkimuksen mukaan 1600-luvulta, jolloin julkaistiin kolme ruusuristiläistä manifestia, Fama Fraternitatis 1614, Confessio Fraternitatis 1615 ja Christian Rosenkreutzin kemialliset häät 1616. Yhdessä ne esittivät legendan saksalaisesta pyhiivaeltajasta nimeltä "C.R.C.", joka kolmannessa manifestissa esiteltiin Christian Rosenkreuziksi. Saksalainen teologi Johannes Valentinus Andreae (Johann Valentin Andeae) tunnusti omaelämäkerrassaan 16-vuotiaana kirjoittaneensa näistä viimeisen osan silkkana vitsinä (ludibrium). Teos poikkeaakin tyyliltään kahdesta muusta. Tekstin perusteella on esitetty, että Valentinuksen nuorena kirjoittamaa tekstiä on täytynyt ennen sen julkaisemista parannella, mutta alkuperäistä versiota ei ole tallessa. Tunnustus ei ole vaikuttanut kaikkiin. Esimerkiksi Rudolf Steiner luennoi vuonna 1923, että Johannes Valentinus kyllä fyysisesti kirjoitti teoksen mutta hänen kättään ohjasi henki.

Legendan mukaan Rosenkreutz oli opiskellut Lähi-idässä useiden okkultismin mestareiden johdolla ja perustanut ruusuristiläisjärjestön, jonka tarkoituksena oli "yleismaailmallinen ihmiskunnan uskonpuhdistus", johon kuului muun muassa poliittisen moninaisuuden ja paavinvallan lakkauttaminen. Ruusuristiläisen kirjallisuuden mukaan Christian Rosenkreutz kuoli 106-vuotiaana vuonna 1484. Rosenkreutzin elinaikana järjestön kerrottiin kasvaneen vain kahdeksan henkeä käsittäväksi, ja hänen kuoltuaan se katosi, mutta syntyneen uudelleen jälleen 1600-luvulla.

Myyttinen historiaRuusuristiläisissä teksteissä viitataan usein aikaan ennen 1600-lukua, ja ruusuristiläiset ajattelevat, että ruusuristiläisyyttä on ollut olemassa jo silloin, tosin ei samalla nimellä. 1700-luvulla tullutta muun muassa egyptiläistä Isis–Osiris–Horus-myyttiä pidetään ruusuristiläisten parissa kristillisen kolminaisuuden ajattelun edeltäjänä.

Ruusuristiläisiä manifesteja ei niiden ilmestyessä yleensä pidetty vakavasti otettavina, vaan ne tulkittiin joko huijauksiksi tai allegorisiksi ohjelmajulistuksiksi. Kulki kuitenkin monenlaista huhua siitä, kuka seuraan kuului ja keneltä jäsenyyttä voisi anoa, koska manifesteissa ei mainittu kerhon osoitetta. Useat tuon ajan ruusuristiläisyyttä koskevat kirjoitukset ovat tästä syystä spekulatiivisia. Fama Fraternitatisin julkaiseminen aiheutti vasta- ja puolustuskirjoitusten vyöryn. Vuosina 1614–1620 välillä Euroopassa julkaistiin ruusuristiläisistä noin 200 kirjoitusta, jonka jälkeen (historioitsija Yatesin mukaan) manifestien aiheuttama myrsky äkisti päättyi.


Lähteet:
Ruusuristiläisyys - Wikipedia
Rosa et Crux 3/2004.
Paul Roland: Ikiaikojen viisaus. Ilmestyksiä, profetioita ja mystiikkaa. (Revelations. The Wisdom of the Ages: Prophetic Visions & Secret Knowledge to Guide Us Into the 21st Century, 1995.). Suom. Anuirmeli Sallamo. Gummerus, 2000. ISBN 951-20-5551-1.
Pekka Kilpinen: Vakavasti otettavaa huuhaata. Kurkistuksia historiankirjoituksen marginaaliin ja rivinväleihin. Helsinki: Yliopistopaino, 1998. ISBN 951-570-365-4.
          

6.4.2017Skull and bones

Skull and Bones on salaseura, joka toimii Yalen yliopistossa, New Havenissa, Connecticutin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Seuraan kutsutaan vuosittain 15 uutta jäsentä Yalen opiskelijoiden joukosta. Skull and Bonesiin on kuulunut useita merkittäviä henkilöitä: esimerkiksi Yhdysvaltain presidenteistä jäseniä ovat olleet William Howard Taft, George H. W. Bush sekä George W. Bush.

William Huntington Russell perusti seuran vuonna 1832 Alphonso Taftin sekä 14 muun Yalen opiskelijan kanssa. Russell oli opiskellut edellisvuonna Saksassa. The Order of File and Claw -niminen ryhmä varasti 1876 Skull & Bonesin asiakirjoja, joissa kerrottiin näin:

- Bones on saksalaisessa yliopistossa toimivan seuran haaraosasto... Sen perustaja kenraali Russell asui Saksassa ennen seniorivuottaan ja ystävystyi lämpimästi saksalaisen seuran johtajan kanssa. Mukanaan collegeen hän toi luvan perustaa oma osasto.

Jotkut teoreetikot spekuloivat ajatuksella, että Skull and Bones olisi osa Illuminatia, koska Illuminatin tunnuksessa ovat pääkallo (skull) ja sääriluut (bones).

Ryhmän toiminta


Joka vuosi perustamisen jälkeen Skull and Bonesin jäsenet ovat kutsuneet 15 toisen vuoden opiskelijaa jäseniksi. Mukana on monia mahtisukuja kuten Taft, Bush, Kerry, Rockefeller, Kellogg, Vanderbilt ja Lovett. Jäseniä on nykyisin elossa 500–600. Seuran jäseninä oli pitkään ainoastaan valkoisia yläluokan miehiä, mutta jäsenyys avattiin 1960-luvulla myös mustille ja 1990-luvulla naisille.

Vuodesta 1856 jäsenet ovat kokoontuneet suorittamaan initiaatioriittejään "hautaholviin" (engl. Tomb, pitemmältä nimeltään Skull and Bones Meeting Hall), joka on kampuksella sijaitseva köynnösten peittämä ikkunaton sali.

Jäsenet eivät puhu ulkopuolisille seuran toiminnasta. Liittymisrituaalien on kerrottu olevan nöyryyttäviä.

Kerrotaan, että jokaiselle jäsenelle annetaan opintojen päättyessä iso rahasumma auttamaan opiskelujen jälkeistä uraa. Rahoituksen antaa seuran toimintaa tukeva Russell Trust -säätiö. On huomautettu, että lahjoitus on lähinnä osoitus säätiön varakkuudesta, sillä mahtisukujen jäsenillä ei ole puutetta rahasta.

Seuran jäsenet ovat aina olleet viehättyneitä kuolemasta, ja kerhotalon seinille on ripustettu pääkalloja ja kuolemaa käsitteleviä maalauksia. Skull and Bonesin kuuden jäsenen uskotaan varastaneen vuonna 1918 apassipäällikkö Geronimon pääkallon tämän haudasta Oklahomassa. Geronimon jälkeläiset nostivat vuonna 2009 oikeusjutun Skull and Bonesia vastaan, mutta tuomari päätti, että intiaanihautoja suojeleva laki ei koskenut niin vanhoja tapauksia.

Lähteet:
Skull and Bones - Wikipedia
Bradley, Michael. Salaseurojen käsikirja 2004. Helmi Kustannus, Helsinki.
Danielsen, Hanne-Luise (päätoim.): Salaperäiset piilovaikuttajat. Bonnier Publications International, 2013.
Smith, Daniel: Pääsy kielletty!: 100 maailman salaisinta kohdetta, s. 86-87. Helsinki: Tammi, 2013.
          

5.2.2017Bohemian Grove salaseura
Pöllöpatsas alttarilla Bohemian Grovessa.

Mikä on Bohemian Grove?


Bohemian Grove on noin 11 km²n alue Monte Riossa Kaliforniassa. Siellä toimii yksityinen herrasmiesten klubi nimeltään Bohemian Club, joka perustettiin 1872. Bohemian Club kokoontuu vuosittain, heinäkuun kahtena viimeisenä viikkona. Klubin jäseniin kuuluu monia taiteilijoita, korkean tason poliitikoita sekä liike-elämän ja hallitusten huippuvaikuttajia. Esimerkiksi George W. Bush. Klubi on tarkoitettu vain valkoihoisille miehille.

Joidenkin tietolähteiden mukaan tärkeät päätökset kongressien sijasta tehtäisiin tuolla metsässä yksityisesti ja epävirallisesti.

Pöllö (Moolok) on ollut Bohemian Groven symbolina sen perustamisesta saakka. Bohemian Groven näyttämöllä seisoo suuri pöllöpatsas. Näyttämö on ollut Cremation of Care -seremonian pitopaikkana vuodesta 1929 saakka. Seremoniassa uhrataan Dull Care -nimellä kutsuttu nukke. Joidenkin salaliittoteoreetikkojen mielestä, seremoniassa urhattaisiin oikea ihmislapsi.

Bohemian Groven logo
Bohemian Groven logo

Tunkeutumiset Bohemian Groveen


Teksasilainen journalisti Alex Jones tunkeutui salaa Bohemian Groveen vuonna 2000 videokamera laukussaan ja kuvasi seremonian kokonaan nauhalle. Samalla kertaa alueelle pääsi brittiläisen Channel 4:n toimittaja ja kirjailija Jon Ronson, joka kirjoitti tapauksesta kirjaansa Them: Adventures With Extremists. Ronson näytti otteita sekä rituaalista että Alex Jonesin alueelle tunkeutumisesta televisiosarjassaan Secret Rulers of the World.

Eräs toimittaja oli jo 90-luvun alkupuolella livahtanut alueelle ja ottanut kuvia, jotka New York Post mitätöi myöhemmin useiden painostusten jälkeen.

Alex Jonesin kuvaama video ja dokumenttielokuva Dark Secrets: Inside Bohemian Grove löytyy tästä huolimatta edelleen internetistä vapaasti ladattavana. Vuonna 2005 Bohemian Groven sisäpiiriin kuuluva tuntematon henkilö toimitti Jonesille lisää Groven sisältä kuvattua videomateriaalia, joka on nähtävissä Reprise: Dark Secrets - Inside Bohemian Grove -dokumenttielokuvassa.

Lähteet:
Bohemian Grove: The Secret Society Summer Camp
Smith, Daniel: Pääsy kielletty!: 100 maailman salaisinta kohdetta. Tammi, 2013

Seuraa blogia - Bloglovin

Tietoa

Mysteerien maailma käsittelee paranormaaleja ilmiöitä, salaliittoteorioita, kryptozoologiaa sekä muita mielenkiintoisia aiheita.

Muita aihealueita:
Salaseurat, henkimaailma, muinaishistoria, historian henkilöt sekä katoamistapaukset.

Lisätietoa sivusta
Linkkilista
Ylläpito suosittelee
Tietosuojakäytäntö

Facebook-sivut

Otamme vastaan kokemuksia

Onko sinulla oma mielenkiintoinen kokemus jaettavaksi lukijoillemme?

Mikäli sinulta löytyy jännittävä/mielenkiintoinen kokemus, niin lähetä yhteydenottolomakkeella viestiä.

Otamme lomakkeen kautta vastaan myös palautteita
ja juttuvinkkejä.

Ota yhteyttä

Nimi

Sähköposti *

Ilmoitus *